Matura Focus 3

Matura Focus 3 -dobry przewodnik w przygotowaniach do matury

Licealna nauka tak popularnego języka, jakim jest w dzisiejszych czasach język angielski, to nauka nastawiona zarówno na utrwalenie poznanych już wielu zagadnień gramatycznych i bogatego słownictwa, jak i na poznawanie nowych treści i struktur wymaganych na egzaminie maturalnym i pozwalających na swobodną komunikację. W tym kontekście ważny jest odpowiedni dobór podręcznika dla licealistów, tak by spełniał on wymienione kryteria. Poniżej prezentujemy charakterystykę zestawu dedykowanego licealistom – Matura Focus 3 wydawnictwa Pearson. Zestaw umożliwia realizację materiału na poziomie B1/B1+.

Funkcjonalność i wygoda

Zestaw Matura Focus 3 tworzą:

  • podręcznik,
  • zeszyt ćwiczeń,
  • książka dla nauczyciela zawierająca dodatkowe materiały do kserowania dla uczniów.

Zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń spełniają wymóg wieloletniości, to znaczy rekomendują rozwiązywanie ćwiczeń w osobnych, przeznaczonych do tego zeszytach. Oprócz tego zestaw jest przygotowany w sposób, który ułatwia nauczanie treści objętych podstawą programową przez ich wielokrotne powtarzanie i utrwalanie w różnych kontekstach. Uzupełnianie się podręcznika, zeszytu ćwiczeń i materiałów dodatkowych jest dodatkowym atutem, który znajduje uznanie u osób w intensywny sposób uczących się języka.

Przejrzysty i powtarzalny układ

Każdy dział podręcznika i zeszytu ćwiczeń skonstruowany jest w ten sam sposób, który zakłada wprowadzenie nowego słownictwa, utrwalenie ich przez blok ćwiczeń leksykalnych, a także zadań typu maturalnego sprawdzających umiejętność słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku angielskim. Kolejną częścią jest omówienie i wyćwiczenie jednego wybranego zagadnienia gramatycznego, również w oparciu o słownictwo dotyczące tematu przewodniego działu.

Każdy dział zakończony jest powtórzeniem – sekcja FOCUS REVIEW, gdzie zebrane są wszystkie poznane w rozdziale treści, zarówno leksykalne, jak i gramatyczne, ćwiczone w kontekście określonych umiejętności maturalnych (pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie, środki językowe). Do każdego z tych modułów w Książce nauczyciela znajdują się dodatkowe materiały do kserowania.

Dodatkowym udogodnieniem w utrwalaniu języka są materiały znajdujące się na końcu podręcznika – ćwiczenia gramatyczne oraz powtórka wyrażeń i środków językowych wymaganych na egzaminie maturalnym. Zestaw uzupełniają płyty ze starannie przygotowanymi nagraniami do zadań oraz przewodnik dla nauczyciela rekomendujący najlepsze metody pracy z uczniami przy wykorzystaniu zestawu Matura Focus 3.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Matura Focus 3

Podręcznik, który najlepiej przygotowuje do matury 

Jak podkreślają eksperci, przygotowanie do egzaminu maturalnego najlepiej rozpocząć nie w kwietniu na miesiąc przed maturą, ale znacznie wcześniej – najlepiej już na samym początku szkoły ponadpodstawowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku nauki języków obcych, ponieważ jeżeli chce się opanować jakiś język w stopniu biegłym, trzeba poświęcić na porządną naukę co najmniej kilka lat. Nie da się zapamiętać kilku tysięcy wyrazów i wyrażeń oraz dziesiątek konstrukcji gramatycznych dopiero na samym końcu szkoły średniej. Przygotowania do matury należy zacząć jak najszybciej. Z tego powodu warto wybrać podręcznik skorelowany z repetytorium maturalnym. Takim podręcznikiem jest na przykład “Matura Focus 3“, stanowiący trzecią odsłonę bestsellerowej serii wydawnictwa Pearson Longman, polecanej przez wielu nauczycieli języka angielskiego.

Zawartość podręcznika

Co wyróżnia “Matura Focus 3” na tle innych podręczników do nauki języka angielskiego dostępnych w sprzedaży na polskim rynku wydawniczym? Przede wszystkim należy podkreślić, że oprócz rozwijania u uczniów typowych umiejętności, takich jak chociażby rozumienie ze słuchu, podręcznik “Matura Focus 3” oswaja uczniów z wyglądem arkusza maturalnego i przygotowuje do rozwiązywania typowych zadań maturalnych. Wydaje się to bardzo istotne i potrzebne, ponieważ samo podejście do egzaminu wywołuje w większości osób dużo stresu. Kiedy jest się dobrze zaznajomionym z formą arkusza i ma się pewność, że wypełnia się zadania w sposób prawidłowy pod względem technicznym, poziom zdenerwowania staje się na pewno dużo niższy i można skupić się wtedy na aspektach językoznawczych, leksykalnych i gramatycznych. “Matura Focus 3” zawiera takie elementy jak:

  • “Word Store” – czyli sekcje zawierające nowe słownictwo, wprowadzane w każdym rozdziale
  • “Words for Free” – czyli ramki, w których znajdują się słowa angielskie brzmiące podobnie do ich odpowiedników w języku polskim
  • “So what you’ve learnt” – podsumowanie po każdym rozdziale, które pomaga w usystematyzowaniu wiedzy
  • “Exam Focus” – zadania typowo egzaminacyjne i przykładowe arkusze maturalne.

Dlaczego warto skorzystać z “Matura Focus 3”?

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bardzo polecają pracę z podręcznikiem “Matura Focus 3“. Maturzyści, zapytani, dlaczego lubią tę publikację, podkreślają, że bardzo łatwo przygotować się z niej samodzielnie do sprawdzianu, kartkówki czy finalnie właśnie matury. Nauczyciele zwracają natomiast uwagę na układ treści i różnorodne sekcje w podręczniku, które usprawniają pracę na lekcji.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com