Matura Focus 3

Matura Focus 3 -dobry przewodnik w przygotowaniach do matury

Licealna nauka tak popularnego języka, jakim jest w dzisiejszych czasach język angielski, to nauka nastawiona zarówno na utrwalenie poznanych już wielu zagadnień gramatycznych i bogatego słownictwa, jak i na poznawanie nowych treści i struktur wymaganych na egzaminie maturalnym i pozwalających na swobodną komunikację. W tym kontekście ważny jest odpowiedni dobór podręcznika dla licealistów, tak by spełniał on wymienione kryteria. Poniżej prezentujemy charakterystykę zestawu dedykowanego licealistom – Matura Focus 3 wydawnictwa Pearson. Zestaw umożliwia realizację materiału na poziomie B1/B1+.

Funkcjonalność i wygoda

Zestaw Matura Focus 3 tworzą:

  • podręcznik,
  • zeszyt ćwiczeń,
  • książka dla nauczyciela zawierająca dodatkowe materiały do kserowania dla uczniów.

Zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń spełniają wymóg wieloletniości, to znaczy rekomendują rozwiązywanie ćwiczeń w osobnych, przeznaczonych do tego zeszytach. Oprócz tego zestaw jest przygotowany w sposób, który ułatwia nauczanie treści objętych podstawą programową przez ich wielokrotne powtarzanie i utrwalanie w różnych kontekstach. Uzupełnianie się podręcznika, zeszytu ćwiczeń i materiałów dodatkowych jest dodatkowym atutem, który znajduje uznanie u osób w intensywny sposób uczących się języka.

Przejrzysty i powtarzalny układ

Każdy dział podręcznika i zeszytu ćwiczeń skonstruowany jest w ten sam sposób, który zakłada wprowadzenie nowego słownictwa, utrwalenie ich przez blok ćwiczeń leksykalnych, a także zadań typu maturalnego sprawdzających umiejętność słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku angielskim. Kolejną częścią jest omówienie i wyćwiczenie jednego wybranego zagadnienia gramatycznego, również w oparciu o słownictwo dotyczące tematu przewodniego działu.

Każdy dział zakończony jest powtórzeniem – sekcja FOCUS REVIEW, gdzie zebrane są wszystkie poznane w rozdziale treści, zarówno leksykalne, jak i gramatyczne, ćwiczone w kontekście określonych umiejętności maturalnych (pisanie, czytanie, słuchanie, mówienie, środki językowe). Do każdego z tych modułów w Książce nauczyciela znajdują się dodatkowe materiały do kserowania.

Dodatkowym udogodnieniem w utrwalaniu języka są materiały znajdujące się na końcu podręcznika – ćwiczenia gramatyczne oraz powtórka wyrażeń i środków językowych wymaganych na egzaminie maturalnym. Zestaw uzupełniają płyty ze starannie przygotowanymi nagraniami do zadań oraz przewodnik dla nauczyciela rekomendujący najlepsze metody pracy z uczniami przy wykorzystaniu zestawu Matura Focus 3.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com